Wat is de NU methode?

Een efficiënte, praktische methode om jezelf te helen op het gebied van lichamelijke, psychische, emotionele en spirituele klachten. De informatie omtrent de oorzaak van de klachten ligt opgeslagen in het lichaam in het DNA, de chakra’s en de lichtlichamen.

 

NU-methode als karma-ontsluiter

Lichamelijke, psychische, en emotionele klachten worden veroorzaakt door allerlei blokkades die van verschillende oorsprong kunnen zijn. Ze uiten zich o.a. als weerstanden, irritaties, ziekte, stress, burn-out, angst, allerlei vormen van psychische en emotionele onbalans, relatieverstoringen en financiële problemen.

 

Alle verstoringen en blokkeringen zijn te herschrijven naar de oorspronkelijke GODDELIJKE BLAUWDRUK met behoud van alle opgedane ervaringen en kennis. Zelfs als de traumatische ervaringen en pijnpatronen vanaf de eerste incarnatie meegedragen worden,  en in het DNA aanwezig zijn, dan zijn deze met de NU-methode te transformeren. De NU-methode is een karma-ontsluiter.

Het resultaat van een NU-sessie is zelfgenezing, bewustzijnsgroei, vreugde en vrij zijn in de eigen soevereine kracht in de natuurlijke ‘flow’ van het leven.