Informatie

Eerst wordt de intake gedaan waarin de cliënt de thema’s, problemen en/of klachten vertelt. Aan de hand hiervan bespreken wij wat de mogelijkheden zijn en wat het beste uitgangspunt is om mee te beginnen. Uit lange ervaring blijkt dat de meeste thema’s een onderling verband hebben. Heel vaak ligt er in de diepte een oorzaak die zich op verschillende manieren laat zien. Doelstelling binnen een elke behandeling cq sessie is om de cliënt ruimte en veiligheid te bieden waarin zij/hij zichzelf kan helen.

 

NU-methode behandeling

Na de intake worden de chakra’s en de lichtlichamen in een reading gescand en in balans gebracht door blokkeringen die de klachten veroorzaken op te heffen en te herschrijven naar de oorspronkelijke goddelijke blauwdruk met behoud van alle opgedane ervaring(en) en kennis.

Wanneer je de thema’s, de lessen en de blokkeringen in de chakra’s  herkent, ook uit vorige levens, kom je in andere bewustwordingsprocessen terecht met een werkelijke kans op Heel-worden en Heel-zijn.

Een NU-methode sessie duurt gemiddeld 1:30 uur.

tarief

aanmelden


Een Spagyriek consult.

In een consult wordt door middel van reading uitgescand welke essences of complexen nodig zijn met betrekking tot het klachtenpatroon. Tijdens een consult wordt de werking van de middelen in relatie tot het healingstraject uitgebreid besproken.

Het consult kan op afspraak op locatie of telefonisch plaats vinden. Een spagyrisch consult duurt gemiddeld 1 uur tot 1.5 uur.

tarief

aanmelden


Tachyon energie behandeling

Een tachyon energie behandeling duurt gemiddeld 1 uur. Na een kleine intake wordt er afgestemd op het klachtenpatroon en daarna vindt de behandeling plaats.

Het is mogelijk om een Tachyon energie behandeling op afstand te ontvangen.

tarief

aanmelden


Tachyon energie inwijding

Door zelf een Tachyon inwijding te ontvangen, krijg je de mogelijkheid om zelf Tachyon behandelingen te geven en Tachyon antennes te maken.

Tachyon inwijdingen zijn mogelijk op persoonlijke basis, in een workshop of door een afstandinwijding. Bij een inwijding op afstand ontvang je per e-mail instructies hoe de inwijding op je eigen moment te ontvangen en hoe je zelf Tachyon antennes kunt maken.

Het is dan mogelijk om zelf ook anderen te gaan inwijden. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan een inwijding.

tarief

aanmelden


Uiteraard is er een combinatiebehandeling mogelijk met Spagyriek en/of Tachyon energie.